Zásobníkové váhy

Použití zásobníkové váhy pro plnění a dávkování sypkých nebo tekutých materiálů. Spektrum dodávaných systémů začíná u jednoduchých systémů pro dávkování (odvažování) jednoho komponentu a končí u velmi složitých systémů pro dávkování až 30 komponentů až 30 různými recepty. U všech systémů existuje možnost dodávky vyššího řídícího systému.

Proces dávkování a plnění se děje prostřednictvím vážení. Princip elektronického vážení je založen na převodu mechanické veličiny – hmotnosti, na veličinu elektrickou – el. napětí. Tento převod zajišťují tenzometrické snímače. Použité typy snímačů poskytují vysokou přesnost (až 0,015%), vysoké krytí (až IP 67) a vysokou přetížitelnost (až 300%).

Analogový signál ze snímačů zpracovávají buď vážní indikátory nebo dávkovací procesory, v případě propojení s nadřízeným systémem pak předávají tyto jednotky informace nadřízenému systému pomocí sériové linky.

V případě, že zákazník má k dispozici vlastní projekční a konstruktérské kapacity, je možné po detailní technické konzultaci dodat veškeré potřebné komponenty (snímače, zabudovací elementy, vážní indikátory atd.), zákazník se zajistí výrobu dalších součástí budoucího systému (nádoby, ventily, dopravníky atd.)…