logo

Zásobníkové váhy

zasobnikyPoužití zásobníkové váhy pro plnění a dávkování sypkých nebo tekutých materiálů. Spektrum dodávaných systémů začíná u jednoduchých systémů pro dávkování (odvažování) jednoho komponentu a končí u velmi složitých systémů pro dávkování až 30 komponentů až 30 různými recepty. U všech systémů existuje možnost dodávky vyššího řídícího systému.

Proces dávkování a plnění se děje prostřednictvím vážení. Princip elektronického vážení je založen na převodu mechanické veličiny – hmotnosti, na veličinu elektrickou – el. napětí. Tento převod zajišťují tenzometrické snímače. Použité typy snímačů poskytují vysokou přesnost (až 0,015%), vysoké krytí (až IP 67) a vysokou přetížitelnost (až 300%).

Analogový signál ze snímačů zpracovávají buď vážní indikátory nebo dávkovací procesory, v případě propojení s nadřízeným systémem pak předávají tyto jednotky informace nadřízenému systému pomocí sériové linky.

V případě, že zákazník má k dispozici vlastní projekční a konstruktérské kapacity, je možné po detailní technické konzultaci dodat veškeré potřebné komponenty (snímače, zabudovací elementy, vážní indikátory atd.), zákazník se zajistí výrobu dalších součástí budoucího systému (nádoby, ventily, dopravníky atd.)…

Poptávkový formulář