Železniční váhy

Stanovené měřidlo podle ČSN EN 45 501 – číslo typového schválení ČMI – TCM 128/94-1877, včetně doplňků
Železniční váhy jsou určeny pro železnice a vlečky, kde je potřeba průběžně a přesně zjišťovat, evidovat a archivovat skutečné hmotnosti přepravovaných nákladů u železničních vagónů nebo celých vagónových souprav
Jednomostové váhy o délce do 15 m, dvoumostové váhy o délce do 24 m
U dvoumostových vah systém vážení A, B, A + B
Vážní mosty ocelové – certifikát výrobce pro výrobu konstrukcí na ČD
Maximální váživost jednoho vážního mostu do 120 t
Odečitatelný dílek stupnice indikátoru 50 nebo 100 kg
Možnost komplexní dodávky železniční váhy (projektová dokumentace pro stavební povolení, zemní a stavební práce, autorizovaná přejímka vážního mostu, komplexní montáž, zajištění úředního ověření váhy ČMI, hlavní prohlídka, technicko-bezpečnostní zkouška, zajištění kolaudace)
Dodávka výpočetní techniky, software a přídavných periférií.